powrót
 • Prawo
  budowlane

  Reprezentujemy inwestora w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę na wszystkich etapach postępowania, a także rozwiązujemy konkretne problemy prawne, pojawiające się w toku realizacji inwestycji.

 • Umowy
  o roboty
  budowlane

  Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy o roboty budowlane oraz umowy związane z wykonaniem innych prac o charakterze konstruktorskim i technicznym.

 • Bieżąca obsługa prawna procesu inwestycyjno-budowlanego

  Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie realizacji inwestycji, poprzez bieżące doradztwo prawne, sporządzanie opinii oraz umów. W imieniu klientów negocjujemy umowy z wykonawcami, projektantami, a także reprezentujemy ich w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId