Ze świata prawa

30.09 2015

Nowe zasady mediacji

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Zadaniem wskazanej ustawy jest przede wszystkim promowanie najważniejszych zasad mediacji – dobrowolności i poufności, natomiast system uprawnień organizacyjnych i proceduralnych ma zachęcać do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast drogi sądowej.

Ustawa wprowadza także następujące regulacje:

  • koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd będą mogły zostać zaliczone do wydatków sądowych,
  • w sytuacji gdy na wczesnym etapie postępowania sądowego strony, w wyniku mediacji, zawrą ugodę będzie możliwość zwrotu całości bądź części wniesionej opłaty sądowej,
  • wysoki standard usług ma zostać zapewniony poprzez uregulowanie niezbędnych dla mediatorów kwalifikacji.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId