Ze świata prawa

09.10 2015

NSA – numer księgi wieczystej budynku nie jest informacją publiczną

Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu I OSK 1375/15 wskazał, iż ochrona prywatności osób jest wyższą wartością niż prawo do informacji publicznej.

Wskazane orzeczenie zapadło w sprawie mieszkańca Warszawy, który wystąpił do urzędu jednej ze stołecznych dzielnic z wnioskiem o wskazanie informacji o budynku komunalnym, w tym właśnie wskazanie numeru księgi wieczystej budynku. Urzędnicy odmówili podania żądanej informacji i odesłali Wnioskodawcę do ewidencji gruntów i budynków, gdzie można uzyskać wypis z rejestru zawierający m.in. numer księgi. Co istotne, otrzymanie wypisu jest odpłatne.

Wnioskujący wystąpił ze skargą na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wprawdzie nie stwierdził bezczynności urzędników, to jednakowoż nakazał urzędowi udostępnić żądany numer KW. W uzasadnieniu WSA stwierdził, iż chodzi o nieruchomość komunalną, zatem numer księgi wieczystej jest informacją publiczną.

Od orzeczenia I instancji odwołały się władze dzielnicy. NSA nie przychylił się do argumentacji Wnioskodawcy, który argumentował m.in. iż podczas sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach stanowiących własność miasta, w siedzibie urzędów wywieszane są wykazy nieruchomości z numerami ksiąg lokali., i w konsekwencji uchylił wyrok WSA i oddalił skargę. NSA wskazał iż wprawdzie prawo do informacji publicznej jest jednym z podstawowych praw przynależnych obywatelom, to jednakowoż podlega ograniczeniom wynikającym z prawa do życia prywatnego i jego ochrony.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId