powrót
 • Pozyskiwanie
  gruntów

  Sporządzamy i negocjujemy umowy, zapewniające inwestorom uzyskiwanie tytułów prawnych do nieruchomości, w celu budowy na nich elektrowni wiatrowych oraz niezbędnej infrastruktury.

 • Procedura środowiskowa

  Świadczymy bieżącą pomoc prawną (w tym sporządzanie wniosków i pism) w zakresie wszczęcia i prowadzenia procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, także na etapie postępowania sądowoadministracyjnego.

 • Umowy przyłączeniowe

  Negocjujemy i opiniujemy umowy o przyłączenie oraz uczestniczymy w procesie ich zawierania.

 • Prawo
  odnawialnych
  źródeł energii

  Rozwiązujemy bieżące problemy prawne inwestorów, pojawiające się w toku realizacji i eksploatacji elektrowni wiatrowych, związanych z prawem energetycznym i ustawą o odnawialnych źródłach energii .

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId