powrót
 • Ocena stanu prawnego nieruchomości

  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zarządzaniu ryzykiem przy uwzględnieniu stanu prawnego i potencjału nieruchomości. Wiedza i doświadczenie pozwalają na dobór optymalnych dla klienta rozwiązań.

 • Obsługa prawna procesów inwestycyjnych

  Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę na wszystkich etapach postępowania, a także rozwiązuje konkretne problemy prawne pojawiające się w toku realizacji inwestycji. Działając w imieniu klientów negocjujemy umowy oraz podejmujemy działania w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

 • Eksmisje

  Kancelaria podejmuje się reprezentacji interesów zarówno osób posiadających tytuł prawny do nieruchomości, jak i podmiotów zagrożonych eksmisją.

 • Zasiedzenie
  własności nieruchomości

  Wieloletnia praktyka i doświadczenie każdorazowo wspierają naszych klientów zarówno na etapie analizy sprawy przed wstąpieniem na drogę sądową, jak też w trakcie postępowań o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId