powrót
 • Rozwody
  i separacje

  Reprezentując naszych klientów w postępowaniach o rozwód i separację, bierzemy pod uwagę każdy z aspektów konsekwencji zapadłych orzeczeń, w tym m.in. konieczność podziału majątku wspólnego, uregulowania kwestii związanych z opieką nad małoletnimi czy też przekształceń prowadzonych działalności.

 • Podział majątku

  Naszym klientom rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania, uwzględniające kwestie podatkowe i związane z późniejszym dziedziczeniem. Kompleksowa analiza sytuacji pozwala na wybranie efektywnej strategii i skuteczne osiągnięcie założonego celu.

 • Ustalenie kontaktów
  z małoletnim

  Doświadczenie prawne i mediacyjne pozwala na wypracowanie w imieniu naszych klientów kompromisów, przy jednoczesnym poszanowaniu istniejących relacji, a przede wszystkim mając na uwadze dobro małoletniego.

 • Opieka nad małoletnim
  i władza rodzicielska

  Służymy naszym klientom wszelką pomocą w przejściu tego jednego z najtrudniejszych etapów procedury sądowej. Dążymy do wypracowania najkorzystniejszych rozwiązań w duchu wzajemnego zrozumienia i poszanowania.

 • Alimenty

  W imieniu naszych klientów występujemy we wszelkich postępowaniach, mających na celu uzyskanie orzeczenia zapewniającego otrzymywanie środków pozwalających na zaspokojenie codziennych potrzeb.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId