powrót
  • Bieżąca obsługa prawna gmin i powiatów

    Zapewniamy wszechstronną i skuteczną pomoc prawną jednostkom samorządowym w wykonywaniu ich zadań oraz sprawnym przeprowadzaniu postępowań administracyjnych z udziałem mieszkańców oraz inwestorów, w szczególności w zakresie gospodarowania nieruchomościami, prawa budowlanego, procedury środowiskowej, prawa wodnego, prawa samorządowego.

  • Reprezentacja w postępowaniach sądowo-administracyjnych

    Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe dla samorządów przed sądami wszystkich instancji,w sporach dotyczących ich działalności.

  • Zagospodarowanie przestrzenne

    Asystujemy gminom w prawidłowym przeprowadzeniu procedury uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, aby optymalizować wykorzystanie przestrzeni i zapewniać korzystne warunki dla rozwoju inwestycji.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId