powrót
 • Prawo
  cywilne

  Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich sprawach cywilnych, w tym związanych z: zawartymi umowami, naruszeniem dóbr osobistych, służebnościami, prawem mieszkaniowym, umowami deweloperskimi.

 • Prawo administracyjne

  W imieniu naszych klientów prowadzimy wszelkie sprawy administracyjne, zarówno przed urzędami jak również przed sądami administracyjnymi, dotyczące: wywłaszczenia, spraw „budowlanych”, kar administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, zaskarżania uchwał i zarządzeń organów samorządów terytorialnych.

 • Prawo
  pracy

  Pomagamy pracownikom i pracodawcom rozwiązywać spory dotyczące zatrudnienia i warunków pracy, w tym: ustalenia stosunku pracy, odwołania od wypowiedzenia, zaległych wynagrodzeń, odpowiedzialności materialnej pracowników, mobbingu, odpraw.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId