Ze świata prawa

18.10 2015

Przełomowa zmiana w spadkach

18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja przepisów w związku z którą spadkobiercy będą bardziej chronieni przed dziedziczeniem długów.

Zgodnie z obowiązującymi do daty nowelizacji przepisami, o ile spadkobierca w ciągu 6 miesięcy nie złożył stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku, dziedziczył nie tylko aktywa, ale również długi niejednokrotnie przekraczające wartość aktywów. Wiele osób nie znających przepisów, zwłaszcza dalszych krewnych, zaniechało złożenia oświadczenia i w konsekwencji to do nich o spłatę długu zwrócili się wierzyciele zmarłego.

Obecnie obowiązujące przepisy formułują nowe zasady dziedziczenia, zgodnie z którymi nie złożenie oświadczenia wiąże się z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tj. spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy tylko do wysokości odziedziczonych aktywów.

W związku ze zmianą kluczową kwestią będzie wykonanie inwentarza, czyli spisu wszelkich aktywów zmarłego. Koszt sporządzenia wykazu inwentarza przez notariusza wynosi 246 zł brutto, można także samodzielnie wypełnić stosowny formularz sądowy. I chociaż przepisy nie precyzują terminu wykonania spisu, nie budzi wątpliwości iż w interesie spadkobierców jest jak najszybsze jego wykonanie.

Sporządzenie rzetelnego inwentarza jest istotne także z uwagi na  wierzycieli zmarłego, którzy posiadają uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie spisu, ewentualnie zweryfikowanie istniejącego spisu.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId