Ze świata prawa

05.10 2015

Trybunał Konstytucyjny potwierdził konstytucyjność kary dla właściciela auta za niewskazanie kierującego

Kara grzywny dla właściciela auta za niewskazanie kierującego jest w opinii TK umiarkowana oraz proporcjonalna do zakładanych przez ustawę celów.

Prokurator Generalny zakwestionował konstytucyjność przepisu z uwagi na możliwość naruszenia zasady, iż każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.

TK w pełnym składzie, ale przy 3 zdaniach odrębnych, w orzeczeniu z dnia 30 września orzekł zgodność z konstytucją przepisu kodeksu wykroczeń, który przewiduje grzywnę dla właściciela pojazdu, którym to pojazdem popełniono wykroczenie drogowe, za niewskazanie kierującego autem.

Sędzia-sprawozdawca, prezes TK Andrzej Rzepliński, uzasadniając orzeczenie wskazał, iż przyjęta w ustawie kara grzywny jest umiarkowana i proporcjonalna do zakładanych przez ustawodawcę celów. W opinii TK samo wskazanie, komu właściciel auta je powierzył, nie przesądza odpowiedzialności wskazanej osoby za dane wykroczenie.

Ci ciekawe, TK w 2014 r. wypowiadał się już w sprawie przywołanej regulacji. Odpowiadając na pytanie lubelskiego sądu także potwierdził zgodność przepisu ustawy z konstytucją.

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId