Ze świata prawa

09.08 2015

Upadłość biura podróży

Sposobem na odzyskanie zainwestowanych w wakacje środków jest powództwo przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Finansów.

Taką możliwość uzyskujemy w sytuacji gdy wypłacone z tytułu zabezpieczenia środki nie pokryły w całości szkody powstałej w wyniku ogłoszenia upadłości. W praktyce chodzi najczęściej o zwrot zaliczki, ewentualnie pełnej kwoty wpłaconej na poczet zawartej z biurem podróży umowy. Podstawę dla wystąpienia z roszczeniem daje dyrektywa Unii Europejskiej numer 90/314, zgodnie z którą państwa unijne powinny zapewnić obywatelom gwarancję braku utraty wpłaconych biurom podróży środków w razie ogłoszenia przez nie niewypłacalności. Zestawienie wskazanej dyrektywy z rozporządzeniem ministra finansów z 2010 roku regulującym m.in. minimalne sumy gwarancji ubezpieczeniowych rodzi odpowiedzialność Skarbu Państwa w związku z niedostatecznym zapewnieniem przez Państwo ochrony klientom biur podróży.

 

Kancelaria Radcy Prawnego Consensus Ewelina Zachariasz

Ewelina Zachariasz
e.zachariasz@kancelaria-consensus.eu

+48 693 255 355

ul. Chłodna 4 lok.12, 80-744 Gdańsk

Facebook

Google Plus

LinkedId